تبلیغات X
hamishe ba hamim

سلام دوستای گلم

ممنون ک فراموشم نکردین ولی من دیگه اینجا نمیام

s_dn19ای دی اینستای منه سر بزنید خوشحال میشم

♥ دوشنبه 21 دی 1394 ساعت 10:39 توسط ترانه ...

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم، موقعی که نگات

 

کردم ترسیدم باهات حرف بزنم، موفعی که باهات حرف زدم ترسیدم

 

نازت کنم، موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم، حالا که

 

عاشقت شدم می ترسم از دستت بدم

♥ چهارشنبه 17 تير 1394 ساعت 06:50 توسط ترانه ...

♥ چهارشنبه 10 تير 1394 ساعت 09:50 توسط ترانه ...

بچه ها اگه میشه وقتی کامنت میزارین ادرس وبتونم بزارین.مرسی ک سر زدی زهراجان من زیادنمیام.بچه هااگه کسی ازمحسن خبرداره بگه من خودم دارم میگردم زهرا

♥ دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 10:34 توسط ترانه ...

♥ دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 08:47 توسط ترانه ...

♥ دوشنبه 14 ارديبهشت 1394 ساعت 08:29 توسط ترانه ...

 


زخــــم ها بهـانه انـد !

مــــن …
خــودم درد می کنـــم...
♥ چهارشنبه 26 فروردين 1394 ساعت 07:35 توسط ترانه ...

 

این روزهـــا

بغـــــض دارمــ ...

گریــــه دارم

آهــــــــــــــــــــ دارم !!!

تــــــــــــا دلت بخواهد ...

بازیگـــر خوبـــی شده ام

می خنـــدم

حتی خودم هم بـــاورم میشود

که من خوبم ...

خوبـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــه خـــــــــوب ...

 

♥ چهارشنبه 19 فروردين 1394 ساعت 09:38 توسط ترانه ...

گرمایی بودم همیشه

ولی بین خودمان بماند

سرمایی میشوم 

وقتی پای اغوش تو در میان باشد

دوام نمی اورم سرمای زمستان امسال را باید

کوچ کنم

به قشلاق اغوشت

♥ دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 07:47 توسط ترانه ...

آغوشِ تـــــو که باشد

 

خواب دیگر بهانه ای برایِ خــتگی نــــیست

 

و تـپشِ هایِ قـــلبت میشود لالاییِ کــودکانه ام

 

کــــــــنارم بـــــــــــمان

 

مـــــــــیخواهم

 

صـــــــبح چشمانم

 

در نگاهِ تــــــــو

 

 

بیدار شود  ....

♥ دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 07:44 توسط ترانه ...

جذر و مد یادت قلبم را به تلاطم می اندازد

تپشهای دلم به هر دری می زنند 

تا طوفان غمت را ارام کنند...

♥ يکشنبه 21 دی 1393 ساعت 08:38 توسط ترانه ...

ﻏـِـﯿــَﺮﺕ ﻫَﻤــﺎﻥ ﺣِﺴــﺎﺩَﺕ ﺍَﺳــﺖ ، ﺍَﻣــﺎ ﺍَﺯ ﻧــﻮﻉِ ﻣَﺮﺩﺍﻧـــﮧ ﺍَﺷــــ ، ﺷﺎﯾــﺪ ﻫَــﻢ ﺣِﺴــﺎﺩَﺕ ﻫَﻤـﺎﻥ ﻏِﯿــَﺮﺕ ﺍَﺳــﺘـــــ ، ﺍَﻣـــﺎ ﺑــﺎ ﻧــﺎﻡ ﺯَﻧـﺎﻧــﮧ ﺍَﺷـــ !!

♥ شنبه 8 آذر 1393 ساعت 08:22 توسط ترانه ...

ماه من " مبادا " گرفته باشی که شهری را به نماز آیات"وامیدارم

♥ سه شنبه 4 آذر 1393 ساعت 02:41 توسط ترانه ...

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘ مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘ مـیگن ;خـِــیـــلــــــــے حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘ مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘ میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام ✘ولــے✘لامَصــــبـــا هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ ↚هــــیــشــكـــے نــِــمــیـــگـــِـہ; چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟♥

♥ دوشنبه 3 آذر 1393 ساعت 11:19 توسط ترانه ...

♥شایـــد تنــــهـــا کســـــے نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا … کــــســـے هستم کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم …♥

♥ دوشنبه 3 آذر 1393 ساعت 11:14 توسط ترانه ...

دلـــــم تنگـﮧ تنگ چشم هایی ڪـﮧ روزی از نگاه כزכڪی اش پر از ذوق می شـכم

♥ شنبه 1 آذر 1393 ساعت 08:20 توسط ترانه ...

عزیزتریـטּ آכمـــــا مثل تڪـﮧ هـــــای پازل انـכ نبـــــاشـטּ هیچ چیز כیگـﮧ ای نمیتونـﮧ جــــــــاشونو پر ڪنـﮧ

♥ شنبه 1 آذر 1393 ساعت 08:18 توسط ترانه ...

عشق ینی... بگی داره گریم میگیره بگه غلط کردی مگه دسته خودته؟! عشق ینی اشکاتوببینه زبونش بندبیاد... عشق ینی الکی بگی قهرم جدی بغض کنه... عشق ینی باهاش دعواکنی آخرش بگه دوست دارم... عشق ینی اون "م"مالکیت آخره اسمت... عشق ینی بعدازچندماه نه توبتونی فراموشش کنی نه اون... عشق ینی بعدازیه عالمه دعوابگه...بیا بغلم؟! عشق ینی وقتی پیشه توام آرومم... عشق ینی بهترین ساعتای عمرم وقتیه که پیشتم... عشق ینی دستشوبگیری دلت بلرزه... عشق ینی توچشماش نگاه کنی مطمئن بشی دوست داره... عشق ینی بگه همه ی دنیاهم جمع بشن ما با همیم....

♥ پنحشنبه 29 آبان 1393 ساعت 01:02 توسط ترانه ...

نمیـــدانستم دلتنگی دل نازکـــــــــم مـــــیکند … 

 

 

انقـــــــــدر که بــــه هر بهانه ای چــــــانه ام بلرزد !!!

 

 

نمیــــدانستم نبودنتـــــــــ کودکــــــــــم میکنـــــــــد …

 

 

انقـــــدر که ساعت ها گوشه ای بنشیم و با همه قهـــــــــر …

 

کــــــه چرا نیستی ؟؟؟

 

 

خــــــدایا …ساده از کنار گناهام  بگــــــــــذر …

 

 

همان طور که … ساده از کنار ارزوهام گذشتــــی

 

 

تنها

 

 

 

 

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

 

 

 

ایــــــــــــن روزهــــــــــــا دشوار مرا دربغل خــــــــــویش

 

 

 

به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!

 

 دلتنگ

 

 

خــیـلـی بـایـد ســنگــدل بــاشــی کـه نـفـهـمـی پـشـت جـمـلـه ی

 

 

 

“تــنــهــام نــذار مــن بــی تــو نــمـیـتـونـم”

 

 

 

 

چــه غــروری شــکــســتــه شــده ؛بــه خــاطــر دوســـت داشــتــنــت

 

 

 

و تــو خــیـــلی ســاده ازش بـــگــذری و بــری..

 

226692_490934224278126_1396537083_n

 

♥ چهارشنبه 28 آبان 1393 ساعت 08:18 توسط ترانه ...

آهای اونیکه با آهنگاش خاطره داری→ ←آهای اونیکه شبا هدفون توی گوشِت میذاشتی و با آهنگاش گریه میکردی→ ←آهای اونیکه وقتی میخوند "یکی هست " یاد اونیکه دیگه "نیست" می افتادی→ ←آهای اونیکه وقتی میخوند "تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی" امید میگرفتی→ ←آهای اونیکه وقتی عشقت رفت "نرو یکی یک دونه ی من سربذار روی شونه ی من" رو گوش " ←آهای اونیکه وقتی عشقت رفت وقتی تنها شدی وقتی میخوند"خداببخشه اون روکه نموند که قلب سادمو اون به خون کشید" رو گوش دادی مرتضی دیگه نیست رفت پیش خدا

♥ دوشنبه 26 آبان 1393 ساعت 07:19 توسط ترانه ...

آرامشی داره صدات که دردم و کم می کنه چیزی بگو هرفای تو بدجوری خوبم می کنه تو طرف من باش من عشقم و ثابت می کنم صد بار برگردم عقب باز انتخابت می کنم

♥ چهارشنبه 21 آبان 1393 ساعت 09:56 توسط ترانه ...

شــــــــک نکــــن ...!
 
" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ,
 
" گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...!
 
قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!
 
برعـــــکــــس...
کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,
 
آنـــقـــدر خوشبـــخت می کنــــم کـــــه ,
 
به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی به خودت " لعنـــت " بفـــرستـی...!
♥ جمعه 9 آبان 1393 ساعت 07:05 توسط ترانه ...

خیلیا باهام حال نمیکنن
✘ چون یکم رُکَم... ↻
✘ یکم سردم... ↻
✘ یکم غُدَم... ↻
✘ یکم تُخسَم... ↻
✘ یکم مغرورم... ↻
✘ یکم بی اعصابم... ↻

✘ یکم پر حرفم... ↻
✘ یکم ناراحتم... ↻
✘ اما هرچی هستم...
✘ دورو نیستم... ↻
✘ نامرد و بی معرفت نیستم... ↻
★ اونایی که از من بدشون میاد،
نظرشونو بنویسن روی یک کاغذ بندازن تو سطل اشغال√
✘ من برای اونایی که دوستم دارن زندگی میکنم...!!!!

♥ جمعه 9 آبان 1393 ساعت 07:02 توسط ترانه ...

 

 

 

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ . . .
ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ . . .
ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ﻣــــــــﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ !
ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ !
ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ . . .
ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ !
ﭼـــــــــــــﻮﻥ . . .
ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ ! ! ! !
ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺵ ﺣﺮﻓــــ ﺑﺰﻧﻪ !
ﭼـــــــــــــﻮﻥ . . .
ﺧﺮﺧﺮﺷــﻮ ﻣﯿﺠﻮﺋﻢ . . .
ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺶ ﺩَﺱ ﺑﺰﻧﻪ . .
ﭼــــــــــــــــﻮﻥ . . .
ﺟﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﻭﻭﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .
ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ . . .
ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺣَﺘــــــــــــی ﺑﺶ ﺍِﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ . . . ! ! ! !
ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ . . .
ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ . . .
ﻫﻤﻪ ﭼﯿــــﺰِﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩﻣـــــﻪ !
ﻗﻠﺒِﺶ . . .
ﻣﻐﺰِﺵ . . .
ﺭﻭﺣـــــِﺶ . . .
ﺣﺮﻓﺎﺵ . . .
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ . . .
ﺻﺪﺍﺵ . . .
ﺩﺳﺘﺎﺵ . . .
ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺴﺎﺵ . . .
ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ . . .

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ . . .

ﺣﺘــــﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍَﺣَﺪﯼ ﻧﻤﯿﺪﻡ !

ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ . . .

ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــﻢ که حسودم . . .

اره من همینی که هستم

 

 

 

♥ جمعه 9 آبان 1393 ساعت 06:55 توسط ترانه ...

چرا مرآ خآک نمی کنید؟ تنم سرد است... احسآساتـ م یخ زده... فقط نفس می کشم قلبم نمیزند... مغزم فآسد شده است... و اکسیژن هوآ رآ حرآم می کنم.... در خآک به سر بردن میآن کرم هآ ارزشش بیشتر است.... از بودن در کنآر موجودآتی که اسم خودشآن رآ گذآشته اند"انسآن" פֿـــــــتــہ شـבـہ اَҐ ...

♥ پنحشنبه 24 مهر 1393 ساعت 01:50 توسط ترانه ...

دوستم اس داده، اگه این اس رسید یه تک بزن،اگه نرسیددوتاتک بزن!
منم دوتاتک زدم بهش!!!
بعدنوشته:ازدست این ایرانسل هیچوقت اس هام نمیره!؟!؟!؟
(دارم فک میکنم امریکا ازچی میترسه حمله نمیکنه)

♥ چهارشنبه 9 مهر 1393 ساعت 09:24 توسط ترانه ...

دختر که باشی باید حواست به درد پای مادرت باشد؛ دختر که باشی ساعت ها برایت مهم می شود تا مبادا پدر قرصش را فراموش کند؛ دختر که باشی می شوی سنگ صبور مادربزرگت؛ دختر که باشی سینه ات می شود صندوقچه ی اسرار برادر… به سلامتی خودمون...

♥ سه شنبه 8 مهر 1393 ساعت 03:16 توسط ترانه ...

چـــــرا فـکـر مےڪنے چـوטּ בפֿــتــَـرے بـایـב هَمیشہ غَمگیـטּ بآشے؟ ؟ شِڪست פֿـورבه بآشے؟ ؟ عَزیـز مَـטּ یـــاב بــِگیـــر ڪہ تو בפֿــتــَـرے یــاב بگــیر تــو ڪلاس بذارے تـــو نــاز ڪنے اصلا براے چے بـﮧ موجوבِ مذڪــر اِجـازه میــבے شـــ ـاבے زِنــבگیتو اَزت بگیره؟ ؟ ایـטּ اِسمش عِشق نیـست بــہ פֿــــבا פֿـوבتــــو گول نَــــزטּ ڪسـے ڪــِ عآشق توئـــه هرگـــز نِمےتونــہ غَمتــو ببیــنـه چـہ برســہ بہ ایــنـڪہ פֿـوבش عآمل غمِتــْـ باشہ

♥ چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 05:37 توسط ترانه ...

داشت از تنهايي اش ميگفت اما صداي بوق پشت خطي امانش را بريده بود • • • • • • • • • • • • • • پاره ي تنم به تن ديگري رفتي؟عادتم را كه ميداني چندشم ميشود لباسي را كه بر تن ديگري بوده بپوشم

♥ سه شنبه 1 مهر 1393 ساعت 02:31 توسط ترانه ...

قاصدک

♥ جمعه 21 شهريور 1393 ساعت 07:07 توسط ترانه ...